Apie taisykles/ About Rules

Stengiamės, kad taisyklės būtų grįstos ne aklu kažkieno parengtų normų sekimu, dogmomis ar užsimerkimu prieš realybę – norime, kad kiekvienas taisyklių punktas turėtų tvirtą pagrindą.
Pvz., populiarėjant jėgos sporto varžyboms ir jose gausėjant įvairių dalyvių, Open klasė atsirado dėl anatominių keturkojų skirtumų. Ji itin aktuali rungtyse, kuriose reikia šokinėti. Dėl to jos atsiradimas pasiteisino. Tiesą sakant, dar logiškesnis sprendimas būtų klases atskirti atsižvelgiant į tokius dalykus kaip ūgis ties ketera – galbūt ateityje to ir imsimės. Kol kas dabar visose šiose rungtyse, taip pat ir sprintuose su rogutėmis, paliekame viską kaip yra.

Kas kita – svorio tempimas. Šuns ūgis ar sudėjimas čia nėra toks svarbus. Svarbiau jo svoris. Open klaasėje drauge turėjo grumtis tokie skirtingo dydžio šunys kaip pinčeriai, belgų aviganiai ir Argentinos dogai. Mes norime sąžiningų varžybų ir sąžiningo varžymosi su sau „artimesniais“ priešininkais. Tai yra priežastis, kodėl Weight Pulling`o rungtyje naikiname Open klasę (t.y., šioje rungtyje dalyvauti galės abiejų klasių atstovai, tačiau jie varžysis tarpusavyje).

Taip pat daug diskusijų sukeldavo „Baito“ – skatinimo žaisliuku grupė. Daugumoje profesionalių varžybų tokios grupės visai nėra. Su „baitu“ nepasivaržysite nė vienoje rimtoje Weight Pulling`o lygoje – Jus iškart diskvalifikuos. Daug kur Europoje ši grupė po truputį naikinama, o JAV neegzistuoja turbūt jau keletą dešimtmečių. Daugiausia dėl to, kad „baitas“ gali būti pavojingas šuniui, o ir koncentruojamasi tada ne į tempimą, o grobio pačiupimą. Mes, žinoma, bent kol kas nenaikiname šios grupės, tačiau svorio kategorijų joje nebebus. Tik patinai ir kalės.
Tačiau turime gerų naujienų PRO grupės dalyviams ir norintiems „persikelti“ į šią grupę – dabar tam pats geriausias laikas. Šiemet šioje kategorijoje bus 4 svorio grupės (paruoštos atsižvelgiant į pastarųjų poros metų SDS dalyvių svorius). Be to, „ant tako“ galės eiti du žmonės, kadangi „vieno žmogaus“ politika čia beprasmė ir nereikalinga.

ESMINIAI ‪#‎SDS‬ TAISYKLIŲ PAKEITIMAI:

Weight Pullinge nebėra OPEN klasės

STANDARD klasėje nėra svorio grupių.

PRO klasėje skiriamos grupės pagal šunų masę:

Patinai:
Iki 21 kg;
21 – 27 kg;
27 – 33 kg;
Virš 33 kg;

Kalės:
Iki 16 kg;
16 – 20 kg;
20 – 24 kg;
Virš 24 kg

Rungties metu ant takelio galinčių būti žmonių skaičius:
STANDARD klasė: 2 žmonės
PRO klasė: 2 žmonės

We try to make the rules that would not be based on someone‘s blind tracking rates, dogmas or unseeing the reality – we want to create the rules where every point has a solid foundation. Eg., The popularity of power sports competitions is increasing very fast, just like the number of different competitors, so Open class was made due to quadrupeds anatomical differences. It is particularly important in the events that require jumping. Because of that reason Open class justified the expectations.

In fact, it would be really logical step to separate different classes taking account into such things as the height at the withers. Perhaps we will initiate that in the near future. So all of these events, as well as the sled sprint, everything leaves as it was, except the weight pulling. The height or size of the dog isn‘t so important. The weight is more relevant. There competed such different-sized dogs as Pinscher, Belgian Shepherds and Dogo Argentino in the Open class. We want a fair competition and a fair competing with „closer“ opponents. This is the main reason why there will be no Open class in Weight pulling event.

„Standard“ – a group with promotion with a toy also caused a lot of discussion. In the most professional competitions such groups are not available at all. There is no opportunity to compete in Weight pulling league with the „bite“ – you would be disqualified immediately. This group is slowly removed from many European places, and in the US it probably does not exist for several decades. Mainly due to the fact that „bite“ can be dangerous for the dog. Dog focuses not in pulling, but catching a toy. Of course, we do not repeal this group yet, but there will be no weight categories – males and females only.

However, we have some good news for the participants in PRO group and everyone who wants to „move“ to this group – now it is the best time. There will be 4 weight groups in this category this year (it was prepared taking account into the weights of SDS participants within a couple of years).
Furthermore, there will be able two people being on the track, because „one-man“ politics here is meaningless and unnecessary.

THE ESSENTIAL ‪#‎SDS‬ RULES CHANGES:
• There is NO Open class in Weight Pulling;
• There is NO weight groups in the STANDARD class;

• The groups in the PRO class are devided by the weight of the dog:
MALES:
Until 21 kilos;
21 – 27 kg;
27 – 33 kg;
Over 33 kilos.
FEMALES:
Until 16 kilos;
16 – 20 kg;
20 – 24 kg;
Over 24 kilos.

• A number of people who are allowed to be on the track:
STANDARD class: 2 people;
PRO class: 2 people.

Parašykite komentarą

www.000webhost.com